Fråga facket Fråga facket

Hur fungerar etableringsjobben?

Arbetsmarknad Den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Samtidigt saknar många branscher arbetskraft. Etableringsjobb är en ny modell som parterna och regeringen arbetat fram som ska underlätta för långtidsarbetslösa och nyanlända att komma i arbete.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning