Fråga facket Fråga facket

Kongressprotokoll 2020 - del 1

Organisationsfrågor Protokoll från LOs 29e ordinarie kongress 2020. Del 1.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Innehåll, del 1

Punkt 1 – Kongressens öppnande
Punkt 2 – Gästerna hälsas, gästernas tal
Punkt 3 – Rapport från fullmaktsgranskningskommittén
Punkt 4 – Antagande av dagordning
Punkt 5 – Antagande av arbetsordning
Punkt 6 – Val av kongressens funktionärer och utskott
Punkt 7 – Fastställande av traktamenten och annan ekonomisk ersättning
Punkt 8 – Berättelse över Landsorganisationens verksamhet 2016–2019
Punkt 9 – Revisionsberättelse
Punkt 10 – Beslut om ansvarsfrihet

Punkt 11 – Nomineringar och val

a. Val av ordförande
b. Val av förste vice ordförande
c. Val av andre vice ordförande
d. Val av avtalssekreterare
e. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
f. Val av revisorer och revisorssuppleanter
g. Val av valberedning

Punkt 12 – Ekonomi

a. Finanskommitténs rapport

Punkt 13 – Vårt uppdrag

a. Stadgar

Punkt 19 – Arvoden för revisorer

Punkt 20 – Hänskjutning och ajournering

a. Förslag om behandling av motioner på kongressen 2020
b. Ajournering av kongressen

Punkt 22 – Kongressens avslutning

  • Linjetal
  • Uttalande
  • Kulturpris
  • Fackliga hjältedådet
  • Insamling
  • Tacktal
  • Justering

Kongressprotokoll 2020 - del 2 hittar du här