Fråga facket Fråga facket

Ägaransvar och ägarmakt

Rapport Under 2005 och 2006 har LO drivit ett förbundsgemensamt projekt som har behandlat frågor om fackets ägaransvar och hur fackets ägarmakt ska användas. Projektet är en uppföljning av det arbete som gjordes inför LO:s demokratikongress år 2000, vilket då resulterade i ett placeringsreglemente för LO och förbunden. LO-kongressen år 2004 beslutade vidare att LO skulle verka för att en bred debatt förs inom fackföreningsrörelsen angående makten över pensionskapitalet. Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa en mer samlad facklig, social och etisk profil när det gäller synen på investeringskapitalets användning. Projektet har även syftat till att öka LO:s och förbundens interna kompetens på området. Denna rapport är en avrapportering av projektgruppens arbete. Rapporten kan även ses som en inventering av detta område, med slutsatser om inriktningen på det framtida arbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning