Fråga facket Fråga facket

Andel subventionerade jobb efter SSYK-kategori, förmedlade april 2020 – april 2023


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Diagrammet illustrerar hur hög andel inom olika yrkeskategorier (SCB:s yrkesklassificering, SSYK) som fått någon form av subventionerad anställning. De röda staplarna visar andelen subventionerat anställda som fått arbete genom förmedlingsinsatsen ”Rusta och Matcha" som tillhandahålls av fristående leverantörer (oftast privata bolag).

De grå staplarna visar andelen som fått arbete genom Arbetsförmedlingens ordinarie förmedlingsverksamhet.

Fristående leverantörer tycks förmedla fler lågkvalificerade subventionerade anställningar än Arbetsförmedlingens egen verksamhet. Störst är skillnaden (6 procentenheter) inom yrkeskategori nio, där yrken med lägsta formella kompetenskrav ingår (städare, fönsterputsare och torg- och marknadsförsäljare).

Visa tabell
Yrkeskategorier Rusta och Matcha-jobb Övriga AF-jobb
1. Chefsyrken 1 0
2. Med fördjupad högskolekompetens 2 3
3. Med högskolekompetens 3 4
4. Administration och kundtjänst 13 14
5. Service, omsorg och försäljning 20 23
6. Lant­bruk, trädgård, skog och fiske 3 4
7. Bygg och tillverkning 8 10
8. Maskinell tillverkning, transport mm 12 9
9. Med kortare utbildning, introduktion 39 34