Fråga facket Fråga facket

Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2003

Rapport Allt eftersom arbetet med LOs kraftsamlig för integration fortskrider får vi mer fakta och kunskap om integrationsprocesserna i arbetslivet och i den fackliga verksamheten. Denna rapport, som skriven av Sven Nelander och Ingela Goding, är ytterligare ett steg i denna riktning. Tack vare det tidigare arbetet som gjorts kan vi nu för första gången jämföra siffror över tiden när det gäller andelen medlemmar med utländsk bakgrund i facket. Våra rapporter redovisar inte medlemmar med utländsk bakgrund som en enda grupp, utan i stället görs en uppdelen efter kön, vistelsetid i Sverige, i vilka delar av världen man är född och om man själv är född i utlandet eller har föräldrar som är födda där. Detta är värdelfull information som bidrar till en bättre och mer nyanserad bild om de faktiska förhållandena. Rapporten ingår i serien "Lika värde - lika rätt".


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning