Fråga facket Fråga facket

Andelen medlemmar i facket med utländsk bakgrund 2004

Rapport En viktig del av LOs arbete med integrationsfrågorna är ta fram fakta och kunskap om hur verkligheten ser ut och belysa vilka förändringar som sker. I rapporten ”Integration 2004 – fakta och kunskap” , som utkom i april i år, sammanfattas ett mycket omfattande material som är viktigt ur ett integrationsperspektiv. Det gäller bland annat områden som sysselsättningsgrad, arbetslöshet, anställningsformer, utbildning, facklig organisationsgrad och innehav av fackliga förtroendeuppdrag. Rapporten belyser också de mycket stora förändringar som har skett vad gäller befolkningens sammansättning. Den slutsats som dras, mot bakgrund av det material som redovisas, är att integration tveklöst kommer att vara en av de allra största fackliga och politiska frågorna framöver.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning