Fråga facket Fråga facket

Ansökan om koncession enligt naturgaslagen för Skanledprojektet

Remissyttrande LO har tagit del av den ansökan om koncession för det s k Skanledprojektet som inkommit till Energimarknadsinspektionen från Swedegas AB, Göte­borg samt Gassco AS, Haugesund, Norge. LO har i denna fråga haft kontakt med företrädare för näringsliv och kommuner i Västra Götalandsregionen samt med LO i Norge. Projektet Skanled är ett industrisamarbete som syftar till att förse industrin i Väst­sverige med naturgas i ledning från Kårstö i västra Norge via Grenlands­området på norska östkusten till den svenska väst- och sydkusten med förgrening till Danmark. Med ledningen blir det möjligt för berörda industrier att ersätta olja med naturgas som insatsvara i produktionen och därmed kraftigt reducera utsläppen av framförallt koldioxid men även minska andra miljöstörande emissioner. Projektet finansieras helt av berörda företag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning