Fråga facket Fråga facket

Anställdas möjligheter till semester

Rapport Människor anser att semester är viktig för välfärd och välbefinnande. LO har under flera år studerat anställdas semestervanor och särskilt granskat hur vanligt det är att man varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under det senaste året. De senaste siffrorna som gäller för år 2006 visar att nästan en femtedel, 18 procent, av LO-medlemmarna varken har tillgång till fritidshus eller har gjort någon semesterresa under föregående år, vilket visar en förbättring mot tidigare år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning