Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer år 2014

Rapport Första kvartalet år 2014 var totalt 4 072 300 personer anställda. Av dessa hade 618 200 personer, 15 procent, någon form av tidsbegränsad anställning. Av dessa önskar sig åtta av tio en fast anställning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Klass

Tidsbegränsad anställning är mer vanligt bland arbetare än bland tjänstemän då 20 procent av arbetarna är tidsbegränsat anställda jämfört med 12 procent av tjänstemännen. I antal motsvarar det 343 400 arbetare och 260 400 tjänstemän.

Kön

Tidsbegränsade anställningar är även mer vanligt bland kvinnor än bland män. Bland arbetare är 25 procent av kvinnorna och 17 procent av männen tidsbegränsat anställda. Bland tjänstemän är skillnaden mindre, 13 procent för kvinnor och 10 procent för män.

Ålder

Främst är det ungdomar som är tidsbegränsat anställda. Av alla anställda i åldern 16-24 år är drygt hälften, 52 procent, tidsbegränsat anställd. I högre åldrar är andelen tidsbegränsat anställda mindre. Minst är den bland 55-64 åringar, sex procent. 

Sektor

Även mellan olika sektorer är skillnaden stor och bland arbetare är tidsbegränsad anställning vanligast i sektorerna hotell, restaurang och kultur, nöje och fritid. I dessa tre sektorer är mellan 43-45 procent
tidsbegränsat anställda. Närmast efter kommer sektorerna sociala tjänster (hemtjänst mm), uthyrning och fastighetsservice (lokalvård mm), utbildning och detaljhandel där cirka 30 procent av arbetarna är tidsbegränsat anställda.

Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare är det inom tillverkningsindustri och byggverksamhet, nio respektive åtta procent. 

Räknat i antal tidsbegränsat anställda så är dock detaljhandeln störst med 48 000 tidsbegränsat anställda arbetare och bland tjänstemän är antalet tidsbegränsat anställda störst i sektorn utbildning, 79 000 tidsbegränsat anställda.

Antal och andel

Sedan början av 1990-talet har såväl antal som andel tidsbegränsat anställda ökat sakta men säkert. I antal har de tidsbegränsat anställda ökat från 378 000 år 1990 till 618 000 år 2014. En ökning med 240 000 tidsbegränsat anställda.

Räknat i procent motsvaras detta av att andelen tidsbegränsat anställda har ökat från 9 procent år 1990 till 15 procent år 2014. Såväl antal som andelen tidsbegränsade anställningar har därmed ökat med drygt 60 procent mellan år 1990-2014.

Dagens nivå på 618 000 tidsbegränsat anställda är den näst högsta nivå som uppmätts. Den högsta noteringen nåddes år 2007 då 622 000 personer, knappt 16 procent, var tidsbegränsat anställda.

På 1990-talet uppstod en ny form av anställning då de så kallade bemanningsföretagen etablerade sig. Men trots att den expanderat senaste åren så omfattar den endast cirka 60 000 årsanställda, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av samtliga anställda.

Åtta av tio önskar fast anställning

I AKU tillfrågas alla tidsbegränsat anställda vilken anställningsform de helst föredrar, fast eller tidsbegränsad. Av samtliga tidsbegränsat anställda svarar 70 procent att de föredrar en fast anställning medan 29 procent föredrar tidsbegränsad anställning. Om heltidsstuderande räknas bort ökar andelen som föredrar fast anställning till 79 procent.

Rapporten Anställningsformer år 2014 (pdf)