Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer år 2020

Rapport År 2020 var totalt 4,4 miljoner personer anställda i Sverige. Av dessa var 637 000 personer, 14 procent, tidsbegränsat anställda. Skillnaden är dock stor mellan arbetare och tjänstemän då 21 procent av arbetarna och 11 procent av tjänstemännen var tidsbegränsat anställda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 1990-2020

  • Kvinnor var tidsbegränsat anställda i högre grad än män. Bland samtliga anställda var 16 procent av kvinnorna och 13 procent av männen tidsbegränsat anställda. Skillnaden mellan kvinnor och män var dock större bland arbetare då 25 procent av kvinnorna och 18 procent av männen var tidsbegränsat anställda bland arbetare. Bland tjänstemän var 12 procent av kvinnorna och 10 procent av männen tidsbegränsat anställda.
  • Det var främst unga vuxna som var tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda i åldern 16-24 år var drygt hälften, 51 procent, tidsbegränsat anställd. I högre åldrar var andelen tidsbegränsat anställda mindre. Minst var den bland 45-64 åringar, sex procent.
  • Även mellan olika sektorer var skillnaden i anställningsform stor. Bland arbetare var tidsbegränsad anställning vanligast i sektorerna Kultur, nöje och fritid, Restaurang, Hotell samt Uthyrning och fastighetsservice där mellan 36-51 procent av arbetarna var tidsbegränsat anställda. Lägst andel tidsbegränsat anställda arbetare var det inom sektorerna Byggverksamhet och Tillverkningsindustri, nio respektive elva procent.
  • Sedan början av 1990-talet har antalet tidsbegränsat anställda ökat från 378 000 till 637 000, eller från nio till 14 procent, år 1990-2020. Större delen av denna ökning skedde dock på 1990-talet. På 2000-talet har andelen tidsbegränsat anställda varit relativt stabilt runt 14-15 procent och antalet tidsbegränsat anställda har ökat i ungefär samma takt som totala antalet anställda har ökat.
  • Utvecklingen har dock gått åt olika håll för arbetare och tjänstemän. För arbetare har andelen tidsbegränsat anställda ökat sakta men säkert och de senaste sju åren har andelen tidsbegränsat anställda arbetare etablerat sig strax över 20 procent. För tjänstemän har andelen tidsbegränsat anställda däremot minskat ner mot 10 procent de senaste åren.

Rapporten Anställningsformer år 2020 (pdf)