Fråga facket Fråga facket

Anställningsformer och arbetstider 2005

Rapport Denna rapport, som är skriven av Sven Nelander, bygger till största delen på de omfattande bearbetningar som LO gjort av Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar fram till och med första kvartalet 2005. Rapporten belyser följande frågor: Hur vanliga är tidsbegränsade anställningar på den svenska arbetsmarknaden och vad har hänt sedan början av 1990-talet? Hur har utvecklingen varit för olika grupper? På vilket sätt har de genomsnittliga arbetstiderna förändrats och i vilken omfattning förekommer deltidsarbete? I vilken utsträckning arbetar olika grupper av anställda på obekväma eller oregelbundna arbetstider? Vilka förändringar har skett? Hur många är det som av arbetsmarknadsskäl jobbar kortare tid än de själva önskar?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning