Fråga facket Fråga facket

Är a-kassan för bra?

Rapport Moderaterna tycker att a-kassan är för bra. Vad tycker du? Hur låter argumenten för en hög a-kassa?!? Foldern "Är-kassan för bra?" sätter arbetslöshetskassan i ett sammanhang, i en modell. Den svenska välfärdsmodellen med kollektivavtal, hög organisationsgrad samt koppling mellan fack och a-kassa. Vi berättar varför facket är bäst på att driva a-kassor och visar att arbetslöshetskassan är för dig som har arbete. Argumenten ges i en illustrerad folder på sex A4-sidor i färg. Målgrupp är förtroendevalda och anställda i fackföreningsrörelsen. Foldern lämpar sig även för att delas till medlemmarna i facket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning