Fråga facket Fråga facket

Är avvecklingar med socialt ansvar möjliga?

Rapport Denna rapport är en fristående forskarrapport om omstruktureringen inom Scania AB under åren 2005-2008 då verksamheten lades ned i Falun och Sibbhult och flyttades till Södertälje. Rapporten visar att koncerner kan ta ett långtgående ansvar för de parter som drabbas av nedläggningsbesked. Cirka 83 procent av de anställda i Scania Falun och Scania Sibbhult fick en omställning istället för nedläggning. Samtidigt kunde cirka 55 procent av den gamla sysselsättningen på respektive ort i nedläggningsögonblicket ersättas av ny verksamhet. En viktig förutsättning för att kunna lyckas så bra är att omstruktureringen sker med god framförhållning och under en högkonjunktur. LO har bidragit till initiering av projektet, men tar inte någon ställning till rapportens slutsatser. Rapporten presenterades vid ett internationellt seminarium arrangerat av ILOs Utbildningscenter (FNs arbetslivsorganisation) och Europafacket med flera. Rapportens författare är Rune Wigblad och Johan Östberg vid Högskolan Dalarna. Kontaktperson på LO är Susanne Lindberg Elmgren, Internationella enheten, 08-7962626.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning