Fråga facket Fråga facket

Är det tryggare på andra sidan sundet? – Om flexicurity i Danmark

Rapport LO-rapporten ”Är det tryggare på andra sidan sundet?” tar upp ämnet flexicurity i Danmark. Flexicurity är en sammanslagning av de engelska orden flexibility och security. Ordet flexicurity signalerar att flexibilitet och trygghet inte behöver vara varandras motsatser för att nå god ekonomisk utveckling och hög sysselsättning. Synsättet står emot bilden att flexibiliteten i regelverken ensidigt måste öka för löntagarna för att arbetslöshet ska kunna bekämpas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning