Fråga facket Fråga facket

Arbetar inte hemma (senaste tre månaderna)


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Det är stora skillnader mellan arbetaryrken och tjänstemannayrken i fråga om arbete hemifrån. Nio av tio i arbetaryrken arbetar inte hemifrån alls. Bland tjänstemän är ungefär en tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen som inte alls arbetar i hemmet.

Observera att Arbetsmiljöundersökningen 2021 genomfördes i slutet av 2021 och början av 2022 då många arbetsplatser hade restriktioner och Folkhälsomyndigheten uppmanade till hemarbete. Först i nästa arbetsmiljöundersökning går det att se om det har skett en permanent förändring som inte beror på smittspridning i samhället.

Visa tabell
  Arbetaryrken Tjänstemannayrken
Kvinnor 90 35
Män 89 26