Fråga facket Fråga facket

Arbetslösheten ”normaliseras” – policyinriktning för att lösa arbetslöshetskrisen

Rapport Sverige är mitt i en arbetslöshetskris. Antalet inskrivna arbetslösa har det senaste året ökat med över 100.000 personer samtidigt som omkring 500.000 löntagare är korttidspermitterade. Krisen har i flera delar påskyndat redan pågående strukturomvandlingsprocesser. LO-ekonomen Torbjörn Hållö pekar i rapporten på behovet av en sammanhållen arbetsmarknadspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sammanfattning

Arbetslöshetens sammansättning är på väg att skifta. Tidigare har utrikes födda och kortutbildade varit dominerande bland de arbetslösa. Många av de arbetslösa har saknat anknytning till svensk arbetsmarknad. Men de som nu blir arbetslösa är i större utsträckning inrikes födda, medlemmar av en a-kassa och har oftast en utbildningsnivå motsvarande gymnasieutbildning eller högre. 

Det är också tydligt att yngre vuxna drabbas hårt av krisen.

Arbetslöshetens sammansättning är av betydelse för vilken policy som är mest lämplig att forma. Min slutsats med anledning av utvecklingen på arbetsmarknaden är följande:

  • Utrikes födda och kortutbildade arbetslösa fortsätter att öka i antal. Denna grupp behöver fortsatt stora insatser för att stärka den generella anställningsbarheten.
  • Sverige präglas av en kraftfull strukturomvandling som påskyndas av krisen. Många som nu blir arbetslösa behöver stöd för att yrkesväxla till LO-yrken med goda framtidsutsikter.
  • Majoriteten av de som nu blir eller riskerar att bli arbetslösa har en relativt stark anknytning till arbetsmarknaden. Detta talar för att prioritera förstärkta förmedlingsinsatser. Men också för att utveckla yrkesnära kompetensinsatser till korttidspermitterade.

Torbjörn Hållö, LO-ekonom

Rapporten Arbetslösheten ”normaliseras” – policyinriktning för att lösa arbetslöshetskrisen (pdf)