Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadspolitiken vid ett vägskäl

Rapport Rapporten ar skriven av Dan Andersson, LOs Chefsekonom och Anna-Kirsti Löfgren, LO-ekonom. Hög arbetslöshet kan bero på många saker. Vilken orsak som är den viktiga har betydelse för hur arbetslösheten bäst bekämpas. Konjunkturell arbetslöshet bekämpas bäst genom efterfrågestimulerande ekonomisk politik och genom att till exempel med utbildning förbereda de arbetslösa på konjunkturuppgången. Strukturell arbetslöshet kommer av att arbetskraften inte riktigt passar för de jobb som finns att få.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning