Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadspolitiken vid ett vägskäl. 2004

Rapport Hög arbetslöshet kan bero på många saker. Vilken orsak som är den viktiga har betydelse för hur arbetslösheten bäst bekämpas. Konjunkturell arbetslöshet bekämpas bäst genom efterfrågestimulerande ekonomisk politik och genom att till exempel med utbildning förbereda de arbetslösa på konjunkturuppgången. Strukturell arbetslöshet kommer av att arbetskraften inte riktigt passar för de jobb som finns att få. Sådan arbetslöshet kan också bekämpas med utbildningssatsningar. Men om arbetslösheten är strukturell kan man också hävda att de arbetslösa måste bereda sig på större uppoffringar för att få ett jobb. Det kan då handla om att söka arbete mer intensivt och om att acceptera mindre attraktiva jobberbjudanden. Det är i det sammanhanget det brukar hävdas att arbetslöshetsersättningen är för hög.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning