Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadsutbildningen – vid vägs ände eller vägen framåt

Rapport Dagens arbetsmarknadsutbildning fungerar inte. Den lyckas inte ge arbetssökande de kunskaper som arbetsgivarna behöver. Utbildningens kvalitet behöver därför radikalt förbättras och kravet på upphandling måste tas bort då det påverkar utbudet av utbildningar negativt. Detta visar LOs rapport Arbetsmarknadsutbildningen, vid vägs ände eller vägen framåt?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Flexibel arbetsmarknadsutbildning

Dagens höga arbetslöshet och stora behov av att skola om arbetslösa kräver en snabbfotad och flexibel arbetsmarknadsutbildning. Det har vi tyvärr inte i dag. Det är till och med så att sannolikheten att få ett jobb är mindre för den som går en arbetsmarknadsutbildning än om personen inte gått utbildningen.

Möta behovet av arbetskraft

Rätt använd är arbetsmarknadsutbildningen ett bra sätt att få människor i arbete. En effektiv arbetsmarknadsutbildning utgår från individens behov och förutsättningar samtidigt som den svarar upp till arbetsmarknadens behov av arbetskraft. För att uppnå detta måste arbetsmarknadsutbildningen göras om.

Arbetarkvinnor betalar mer

Kunskapskraven på svensk arbetsmarknad ökar. För att möta dessa vill LO att Arbetsförmedlingen ska kunna ge arbetslösa arbetsmarknadsutbildningar också inom det reguljära utbildningssystemet. Detta innebär också att finansieringen av sådana utbildningar ska täckas av Arbetsförmedlingens aktivitetsstöd. Som det ser ut i dag är det arbetarkvinnor som i stor utsträckning får betala för den strukturomvandling vi ser på arbetsmarknaden genom att de själva får stå för kostnaden när de utbildar sig. Majoriteten av dem som bedöms ha behov av en omställningsutbildning inom vård och omsorg studerar i dag via Yrkesvux och måste därför ta studielån, samtidigt som den som skolar om sig till exempelvis till plåtslagare gör det inom arbetsmarknadsutbildningen vilket finansieras med aktivitetsstödet.

Upphandlingar

Ett annat centralt problem är att arbetsmarknadsutbildningen alltid måste upphandlas. Det gör processen långsammare samtidigt som det förhindrar Arbetsförmedlingen att använda det reguljära utbildningsystemet.

LO vill därför stärka arbetsmarknadsutbildningen genom att:

  • Ge Arbetsförmedlingen möjlighet att betala ut aktivitetsstöd för utbildning inom det reguljära utbildningssystemet för arbetslösa med ett definierat utbildningsbehov.
  • Ta bort upphandlingskravet. Myndigheten ska kunna bedriva utbildning i egen regi, tillsammans med kommuner eller genom att använda utbildning inom det reguljära utbildningssystemet.
  • Förbättra arbetsmarknadsutbildningens kvalitet genom bättre användning av bristyrkesanalyser.

Rapporten Arbetsmarknadsutbildningen – vid vägs ände eller vägen framåt (pdf)