Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö: Fackliga riktlinjer för arbetet med psykosociala förhållanden i arbetsmiljön. Psykiska och sociala hälsorisker i arbetsmiljön

Rapport De senaste åren har ökad uppmärksamhet riktats mot psykiska och sociala hälsorisker i arbetslivet. Kunskapen har också ökat om sambandet mellan arbetsförhållanden och psykiska besvär, stress och psykosomatiska sjukdomar. LOs bearbetningar av Statiska Centralbyråns undersökningar om arbetsmiljön visar också att en ökning har skett ifråga om förekomst av stress och psykisk påfrestning i arbetet bland LOs yrkesgrupper senare år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning