Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljö, standardisering och EU

Rapport Arbetsmiljö, standardisering och EU Arbetsmiljön är en av de viktigaste gränsöverskridande fackliga frågorna. Numera påverkas mycket av det svenska regelverket kring arbetsmiljön av beslut som fattas på EU-nivå. EUs minimiregler för arbetsmiljön ger, tillsammans med de europeiska avtalen, en grundläggande bas för förhållandena på våra arbetsplatser. Standardisering är en annan arena där fackligt inflytande är viktigt. Standarder kommer att få ökad betydelse i framtiden. Numera finns och skapas standarder inte bara för produkter, till exempel maskiner, utan även för tjänster. Inom EU ses standardiseringen som ett effektivt verktyg för att främja rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden. Syftet med denna skrift är att bredda kunskaperna, debatten och engagemanget om vår arbetsmiljö och standardisering i ett europaperspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning