Fråga facket Fråga facket

Arbetsmiljön 1991- 2003 Klass och kön

Rapport Denna rapport beskriver hur arbetsmiljön förändrades för arbetare och tjänstemän mellan åren 1991 till 2003. I studien ingår fyrtio frågor som besvarats av 38.870 personer i SCBs Arbetsmiljoundersokningar. Hos alla grupper, utom kvinnliga högre tjänstemän, fick fler en sämre arbetsmiljö mellan aren 1991 till 2003. Kraven i arbetet ökade samtidigt som det egna inflytandet minskade. Kvinnliga arbetare hade redan 1991 de sämsta villkoren och avståndet till ovriga grupper, främst högre tjänsteman, hade ökat 2003. Förutom de fysiska kraven i arbetet närmar sig lägre tjänstemän de villkor som gäller för arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning