Fråga facket Fråga facket

Arbetsskadorna ökar inom LO-området

Rapport LOs bearbetning av den officiella arbetsskadestatistiken syftar till att belysa hur anmälningar av arbetsskador förändrats, hur fördelningen är mellan arbetare och tjänstemän, mellan män och kvinnor och olika sektorer av arbetsmarknaden. Att belysa detta är särskilt angeläget nu när den officiella arbetsskadestatistiken visar att anmälningar av arbetsskador åter ökar. Undersökningen har genomförts av Carina Nilsson, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning