Fråga facket Fråga facket

Avtal 2012 – Lägstlöner, lönespridning och arbetslöshet bland unga vuxna

Rapport Det finns inget samband mellan andelen arbetslösa unga vuxna (20-24 år) och lägstlönens nivå. Det finns heller inget samband mellan sysselsättningsgraden och nivån på kollektivavtalens lägsta löner. Spanien och Luxemburg har till exempel låga ingångslöner men en hög ungdomsarbetslösheten och i Norge och Danmark är ingångslönerna förhållandevis höga men ungdomsarbetslösheten låg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning