Fråga facket Fråga facket

Barnen och jämlikheten

Rapport I Sverige lever det 1 860 000 barn år 1999. 72 procent av barnen lever med båda sina föräldrar. Av de barn som lever med en ensamstående förälder, vilket är ca 20 procent, lever en majoritet med sin mamma som oftast arbetar inom ett kvinnodominerat LO yrke. Flest barn, ca 600 000, lever i hushåll där den tillfrågade föräldern klassificeras som arbetare. Under 1990-talet drabbades alla barnfamiljers ekonomi av arbetslösheten och nedskärningarna. Klyftan mellan barn från olika socioekonomiska grupper har ökat. Skillnaden mellan barn som har föräldrar inom LO-yrken eller inom SACO-yrken har ökat under 1990- talet. Under 1990-talet är det barn till ensamstående föräldrar som har fått det allra sämst.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning