Fråga facket Fråga facket

Bättre arbetsmiljöregler II, (SOU 2007:43)

Remissyttrande LO har beretts tillfälle att ge synpunkter på ovanstående slutbetänkande. Delar av arbetsmiljölagen (AML) har utretts sedan 2004. LO och dess förbund har under utredningens gång gett utredaren synpunkter och även yttrat sig över Bättre arbetsmiljöregler 1. LO har inhämtat förbundens synpunkter på slutbetänkandet vilka sammanfattas i detta yttrande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning