Fråga facket Fråga facket

Behövs: En utbildningspolitik för ungas etablering på arbetsmarknaden - delrapport 3

Rapport När den nya gymnasieskolan infördes 2011 fanns förhoppningar om förbättrad kvalitet i de yrkesförberedande programmen, färre avhopp från utbildningarna och att fler elever avslutar sina studier med fullständiga betyg. Resultaten skulle förbättras genom den föreslagna gymnasiala lärlingsutbildningen och att utöka de yrkesrelaterade ämnena på bekostnad av gymnasieskolans kärnämnen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning