Fråga facket Fråga facket

Bemanningsbranschens sociala pris

Rapport Många bemanningsanställda upplever sämre arbetsmiljö. Olycksfrekvensen bland bemanningsanställda är högre än bland samtliga anställda. Många uthyrda berättar att deras arbetsuppgifter är tyngre och mer monotona.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning