Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Skatteincitament för riskkapital SOU 2012:3

Remissyttrande LO anser att förslagen om riskkapitalavdrag och emissionskrediter inte ska genomföras. Skattekrediter riktade till vissa typer av företag riskerar att försämra ekonomins effektivitet. Kommittén har i sitt betänkande inte visat att effektiviteten i stället skulle kunna bli bättre.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning