Fråga facket Fråga facket

Betänkandet Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag m m, SOU 2009:76

Remissyttrande LO tillstyrker SEKOs svar till yttrande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning