Fråga facket Fråga facket

Bo tryggt - att bo tryggt är hög standard

Rapport Alla behöver vi någonstans att bo. Det primära i bostadspolitiken är att man bygger hus för att uppnå de praktiska behoven. När detta är uppnått så kommer människors krav på inflytande, skönhet och trivsamhet att öka. Det finns ett behov av att fler bostäder byggs, men det finns också stora behov i att förbättra de bostäder och bostadsområden som redan är en del av den byggda miljön, det är dessa behov och rådande brister vi vill lyfta fram i denna rapport.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning