Fråga facket Fråga facket

Boende, regional fördelning och tillgång till bil

Rapport Rapporten ger grundläggande fakta om boende, bilinnehav och var i landet olika grupper av löntagare bor. Information om detta är viktigt för att förstå olika gruppers livssituation och för att diskutera effekter av olika förändringar - som till exempel höjda bensinpriser, ändrad beskattning av boende eller regional-politiska insatser för att öka tillgängligheten till den nya informationstekniken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning