Fråga facket Fråga facket

Bortom drömmar och tro

Rapport Med utgångspunkt från en rad verkliga fall åskådliggör rapporten några av de viktigaste mekanismerna som bidrar till smutskonkurrens på svensk arbetsmarknad, det vill säga konkurrens med lägre löner och sämre arbetsvillkor. De förhållanden och i många fall tragiska människoöden som beskrivs i rapporten är inte unika för Sverige. I hela Europa, på EUs inre marknad, har det växt fram olika metoder för att utnyttja skillnaderna i löner och anställningsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fem fuskvarianter

I rapporten åskådliggörs fem fuskvarianter som vuxit fram i mötet mellan lagar och regler i företagens hemländer och värdlandets regler. Navet i kringgåendet är utstationeringsdirektivets illusion om att arbetet enbart utförs tillfälligt i värdlandet. De fem vanligaste varianterna är:

  • a) låg lön och traktamentesmodellen,
  • b) falskföretagaremodellen,
  • c) korttidskontraktsmodellen, 
  • d) frontföretagsmodellen,
  • e) koncernvarianten.

Rapporten visar även genom praktiska exempel från verkligheten på utstationeringsdirektivets brister samt behov av kompletterande åtgärder i EU-rätten.

Rapporten Bortom drömmar och tro (pdf)