Fråga facket Fråga facket

Bostadsbrist och arbetsmarknad

Rapport Dagens situation på bostadsmarknaden riskerar att leda till ökad arbetslöshet och produktionsbortfall i Sveriges ekonomi. Samhället måste därför ta viktiga steg för att avhjälpa bostadsbristen genom att bygga fler lägenheter och effektivisera bostadsmarknaden. Det skulle öka sysselsättningen, både genom fler arbetstillfällen i byggsektorn och större rörlighet på arbetsmarknaden. Det skriver Johan Hall, utredare på LO, i en ny underlagsrapport till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bygg fler lägenheter och effektivisera bostadsmarknaden

I rapporten föreslås bland annat följande åtgärder:

  • Stärk statens roll. Inrätta en statlig byggsamordnare som tillsammans med länsstyrelser och kommuner ser över behovet av bostäder i respektive region. Statens möjligheter att driva fram detaljplaner bör öka. Staten bör också vara beredd att ge extra bidrag till kommuner som bygger mycket.
  • Få till stånd en snabbare byggprocess. Byggrätten bör tidsbegränsas. Byggherrar ska inte kunna låta bli att bygga i väntan på att området ska bli högre värderat. Möjligheterna att överklaga byggprojekt bör ses över.
  • Förbättra rörligheten på bostadsmarknaden. Öka byggandet av hyresrätter i attraktiva regioner. Se över hyresregleringen. Utforma skatter som inte hämmar flyttbenägenheten.

Rapporten Bostadsbrist och arbetsmarknad (pdf)

Om projektet Full sysselsättning och rättvisa löner

Sverige behöver en ny ekonomisk politik som förenar full sysselsättning och rättvisa löner med dagens öppna ekonomi. Det är bakgrunden till att LO-kongressen 2012 beslutade att inleda projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016 samt ett stort antal underlagsrapporter, varav denna är den första.