Fråga facket Fråga facket

Bostadsbyggande för fler jobb

Rapport Sedan år 2000 har antalet kommuner som uppger bostadsbrist ökat från 45 kommuner i Sverige till 126 kommuner år 2013, visar en rapport från LO. Det innebär att bostadsbristen har ökat med 180 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Bostadsbrist i 43,8 procent av Sveriges kommuner

Det är framförallt kommunerna i och kring storstadsregionerna som uppger brist. LO förslår en rad åtgärder för att öka bostadsbyggandet.

- Vi föreslår en stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande. Det skulle ge ungefär 26 000 jobb. Stimulansen bör riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter där bristen är särskilt allvarlig. Vidare bör ROT-avdraget också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar, säger LOs andre vice ordförande Ingela Edlund.

- Att investera i bostadsbyggande är inte bara en bostad- och sysselsättningsfrämjande åtgärd. Ett renoveringsprojekt för miljonprogrammen och energiinvesteringar i det befintliga beståndet är lika mycket en miljöpolitisk åtgärd. Att satsa på bostäderna är som att slå tre flugor i en smäll, fortsätter Ingela Edlund.

- Det finns nästan 400 000 människor som går arbetslösa i Sverige i dag. Samtidigt uppger allt fler kommuner brist på bostäder. Bostadsbristen drabbar särskilt unga som hindras från att flytta hemifrån och ta ett jobb eller studera på annan ort. Bostadsbristen låser in människor i arbetslöshet. Därför vill vi nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle vara en direkt jobbskapande åtgärd, utan också få arbetsmarknaden att fungera bättre.

- Det är i dag många hushåll i Sverige som har hög skuldsättning. För att minska hushållens sårbarhet mot prisfall på bostäder bör vi stötta låg- och medelinkomsttagare genom att höja taken i socialförsäkringarna. Den borgerliga regeringens urholkning av framförallt sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen har ökat sårbarheten mot prisförändringar på bostadsmarknaden, avslutar Ingela Edlund.

Bilaga: Regional statistik