Fråga facket Fråga facket

Brobyggare eller vattendelare? En rapport om kulturen och ojämlikheten

Rapport Kultur är en viktig fråga. De politiska partierna har länge haft en tendens att betrakta den som ”grädden på moset”, som något man kan ägna sig åt när alla de stora, basala ekonomiska och sociala frågorna är lösta. De senaste årens debatt om identitet, kultur och gemenskap visar att det inte längre går att betrakta den på det viset. Kulturen är en integrerad del av demokratin och kulturell segregation påverkar demokratins förutsättningar lika mycket som annan form av segregation. Kulturfrågorna bör behandlas med detta som utgångspunkt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Illustration: Emma Virke

Vår konsumtion och vårt utövande av kultur

För att kunna skapa en inkluderande kultur måste vi veta hur skillnaderna och ojämlikheterna i kulturen ser ut. Var finns mötesplatserna i dag? Vilken del av kulturen fungerar tvärtom separerande? Och måste det vara så eller kan fler kulturformer vara inkluderande?

Där kommer den här rapporten in i bilden. Den undersöker vår konsumtion och vårt eget utövande av kultur. Finns det skillnader i klass och social bakgrund? Finns det skillnader mellan kvinnor och män och mellan kvinnor och män i olika klasser? Spelar etnisk bakgrund någon roll för vilken kultur vi konsumerar och utövar? Hur skiljer sig konsumtion och utövande åt mellan stad och land eller var vi bor i Sverige?

Rapporten Brobyggare eller vattendelare? En rapport om kulturen och ojämlikheten (pdf)