Fråga facket Fråga facket

Dagens och morgondagens arbetsmarknad

Rapport Den här rapporten syftar till att ge LOs bild av dagens och morgondagens arbetsmarknad inom tre fokusområden: anställningsförhållanden, facklig anslutning och arbetslöshet. En röd tråd genom rapporten är att det är nödvändigt att möta morgondagens arbetsmarknad med god omställningsförmåga eftersom arbetslivets omvandlingstakt antas gå snabbare. Det kräver smidig anpassning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Olika behov beroende på arbetsmarknadsposition

En av slutsatserna i rapporten är att det är centralt att tydligare skilja ut olika arbetsmarknadspositioners betydelse för att få omställningsbehov tillgodosedda. Vi lyfter därför fram att det typiskt sett finns stora skillnader vad gäller såväl behov som möjlighet till omställning mellan tre arbetsmarknadspositioner:

  • Fasta anställningar på heltid - som ger hög(st) grad av stabilitet och bäst möjlighet att få omställningsbehov tillgodosedda.
  • Fasta anställningar på deltid, tidsbegränsade anställningar på heltid och deltid och bemanningsanställningar - som ger mer och mindre grad av instabilitet, och sämre möjlighet att få omställningsbehov tillgodosedda.
  • Arbetslöshet - som innebär en svag position och där omställningsbehoven är otillräckligt tillgodosedda.

Rapporten Dagens och morgondagens arbetsmarknad (pdf)