Fråga facket Fråga facket

Därför är LO Riksbankens bästa vän (underlag till seminariet den 24 maj om stabiliseringspolitikens möjligheter och begränsningar.)

Rapport Dagens ekonomiska politiska institutioner är präglade av de problem som kännetecknade 1970- och 1980-talen: hög löneinflation, brist på sparande i ekonomin, en svag produktivitet samt offentliga finanser i obalans. Nuvarande ekonomiska miljö skiljer sig från tidigare decennier. Produktiviteten är väsentligt högre än tidigare, det är stora överskott i sparandet, inflationen ligger långt under ett snävt satt inflationsmål och styrräntan är på en historiskt låg nivå. Arbetslösheten ligger dock på en oacceptabelt hög nivå och sysselsättningsgraden på en oacceptabelt låg nivå. BNP utvecklingen är samtidigt mycket god genom den höga produktiviteten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning