Fråga facket Fråga facket

Datapolitiskt program

Rapport Programmet antogs av LO-förbundens avtalssekreterare 2002 och innehåller LOs riktlinjer för hur datafrågorna bör hanteras i den lokala avtalsprocessen. Datoranvändningen utvecklas i ett samhälle som under industrisamhällets påverkan präglats av ojämlikheter och orättvisor. Därför kan vi redan avläsa klass- och könsklyftor när det gäller tillgången till och kunskapen om IT- klyftor som riskerar att permanentas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning