Fråga facket Fråga facket

De oorganiserade – Gig-ekonomin och den fackliga anslutningen

Rapport Genom tekniska innovationer och framväxten av ny informationsteknik och nya sätt att organisera arbetet ser vi framväxten av den så kallade gig- och plattformsekonomin. Bara i Sverige är det 700 000 personer arbetar inom den här delen av ekonomin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Gig-ekonomin kan delas in i två olika former av arbete:

1) ”crowdwork”, vilket handlar om att själva arbetet utförs på en online-plattform med potentiell global räckvidd,
2) ”work-on-demand via apps”, där själva arbetet istället utgörs av traditionellt arbete inom service och transport, men där förmedlandet av arbetet är digitaliserat.

Crowdwork och work-on-demand via apps liknar varandra på många sätt. De baserar sig på tillfälliga arbetsuppgifter och är båda baserade på IT och den enorma snabbhet och tillgänglighet som det innebär. De grundar sig på så kallad personlig outsourcing där den som utför arbetet själv tillhandahåller det kapital, det vill säga utrustning, som krävs för att arbetet ska kunna utföras, exempelvis i form av en cykel, bil eller dator.

Extremt tillfälliga arbeten

Inom gig-ekonomin använder sig företagen av egenanställda, eller så kallade oberoende entreprenörer. De egenanställda är dock i praktiken ofta beroende entreprenörer (det vill säga falska egenanställda) i meningen beroende av en uppdragsgivare, men saknar de rättigheter som kommer med en anställning. Arbetet är ofta extremt tillfälligt och ”giggen” förmedlas genom en digital plattform genom vilken ”lönen” också betalas ut. Plattformen tar dock även ut en avgift av varierande storlek (exempelvis mellan 20–30 procent av inkomsten hos Uber) för att förmedla arbetet.

Kollektivavtal är nästan obefintliga

Sättet på vilket arbetet är organiserat inom gig-ekonomin innebär generellt stora risker för de som arbetar med det i och med att det inte finns någon inkomstgaranti, och heller inga kollektivavtal genom vilka arbetsförhållanden och lön regleras. Inom gig-ekonomin är täckningsgraden för kollektivavtal fortfarande nästintill obefintlig. Detta beror huvudsakligen på att de som arbetar för olika plattformsföretag av företagen oftast inte betraktas som anställda utan som egenanställda och därmed inte per definition omfattas av rätten till kollektivavtal.

Ladda ned rapporten De oorganiserade - Gig-ekonomin och den fackliga anslutningen (pdf)

Se seminarium om rapporten i LO Play

Om Jämlikhetsutredningen

Rapporten är skriven av Johanna Palm, doktor i sociologi vid Stockholms universitet som en del av LOs Jämlikhetsutredning. Utredningen har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. 

Läs mer om Jämlikhetsutredningen här