Fråga facket Fråga facket

Den nya underklassen - utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden

Rapport Sedan mitten av 1970-talet har de personer som vandrat in i Sverige från andra länder haft lägre sysselsättning och högre arbetslöshet än infödda. Detta gäller såväl under högkonjunktur som lågkonjunktur och det gällde även under den överhettade arbetsmarknaden i slutet av 1980-talet, detta tas upp i skriften Den nya underklassen - utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning