Fråga facket Fråga facket

Det här vill LO (Demokratikongressen 2000)

Rapport Frihet är ett klassiskt begrepp i arbetarrörelsen. Det var ofriheten och längtan efter frihet som en gång formade fackföreningsrörelsen. Kampen för ökad frihet är fortfarande det viktigaste målet. Kravet om arbete åt alla grundar sig på att inget såsom arbetslösheten gör människor ofria. Målet om ett livslångt lärande är grundläggande eftersom kunskap frigör människor. En rättvis välfärd ger trygga människor som vågar föreverkliga sina livsdrömmar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning