Fråga facket Fråga facket

Det nya EU, facket och framtiden

Rapport Det nya EU, facket och framtiden är en essä om EU och samarbetet kring arbetsmarknaden inom unionen. Leif Hägg diskuterar hur EU kommer att förändras i och med utvidgningen med nya medlemsländer som startar 2004. Han resonerar om hur facket och arbetsgivarorganisationerna kommer att påverkas av utvidgningen, och visar på skillnader i traditioner på arbetsmarknaden mellan de nuvarande medlemsländerna och de nya.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning