Fråga facket Fråga facket

Distansarbete, datorer, integritet – handbok för anställda

Rapport Boken innehåller bakgrund och fakta om samt förslag till handlingsplaner för fackligt agerande som rör IT i arbetet. Författare är Kurt Junesjö, tidigare anställd på LO-TCOs Rättskydd och en auktoritet på området. Boken innehåller förslag till lokala avtalsskrivningar och handlingsstrategier för att inte fack och arbetsgivare ska glömma bort viktiga aspekter av IT-hanteringen.I den här boken kommer vi att behandla hur man ska hantera integritetsfrågor och distansarbete ur facklig synpunkt. Trots att den ökade utsattheten för arbetstagare är väl känd har det inte tagits några allvarliga initiativ för att möta den hotande integritetskrisen. Integritetsskyddet byggs ut i övrigt i samhället. Men integriteten för arbetstagare verkar vara helt ointressant för lagstiftaren. Den har till och med försämrats på flera olika sätt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning