Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2019

Rapport Mer pengar till kommunerna, återställ resurserna till arbetsmarknadspolitiken och höj pensionerna. Så skulle den ekonomiska politiken bli bättre för LO-medlemmarna, enligt LO-ekonomernas konjunkturbedömning Ekonomiska utsikter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

LO-ekonomerna: Lägg om den ekonomiska politiken

Svensk ekonomi har gått in i en avmattning med lägre tillväxt. Det har flera orsaker, både internationella och inhemska.

- De inhemska faktorer som bidrar mest till nedgången är minskade bostadsinvesteringar, lägre investeringar i näringslivet och en tillfälligt svag ökning av hushållens konsumtion. Vi bedömer att arbetslösheten når över 7 procent nästa år, säger LOs chefsekonom Ola Pettersson.

Januariavtalet drabbar LOs medlemmar

I Ekonomiska utsikter konstateras också att Januariavtalet är en förlustaffär för LOs medlemmar. Särskilt arbetsmarknadspolitiken går i hög fart åt fel håll. Även välfärdens finansiering ställs på sin spets under denna mandatperiod. LO-ekonomerna föreslår därför en rad åtgärder för att säkra den svenska välfärds- och arbetsmarknadsmodellen.

- Vi vill se 90 miljarder till kommuner och landsting fram till år 2023. Utöver det handlar det bland annat om att återföra resurser till såväl arbetsmarknadspolitiken som Arbetsförmedlingen, samt att återupprätta arbetslöshetsersättningen, säger Ola Pettersson.

LO-ekonomernas krav:

  • 90 miljarder till kommuner och regioner.
  • Reformera skattesystemet. Det krävs väsentligt höjd kapitalbeskattning.
  • Återreglera arbetskraftsinvandringen.
  • Tillför resurser till den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
  • Gör det lättare att kvalificera sig till arbetslöshetsförsäkringen och höj taken.
  • Höj pensionerna.

För att möjliggöra stora satsningar på det gemensamma framöver vill LO-ekonomerna att överskottsmålet ska slopas och att nivån på den offentliga skulden blir riktmärket för finanspolitiken.

Rapporten Ekonomiska utsikter hösten 2019 (pdf)

Se konjunkturprognosen presenteras vid en pressträff i LO Play