Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2011

Rapport Den svenska tillväxten dämpas när rekyleffekten efter krisen ebbar ut och penningpolitiken stramas åt. BNP växer med 4,3 procent 2011 och med 3 procent 2012. Sysselsättningenförväntas öka med cirka 200.000 personer åren 2010– 2012. Tillsammans med ett relativt starkt arbetsutbud innebär det att arbetslösheten bara väntas sjunka till 7 procent i slutet av2012.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning