Facket direkt facketdirekt.nu

Ekonomiska utsikter våren 2011

Rapport Den svenska tillväxten dämpas när rekyleffekten efter krisen ebbar ut och penningpolitiken stramas åt. BNP växer med 4,3 procent 2011 och med 3 procent 2012. Sysselsättningenförväntas öka med cirka 200.000 personer åren 2010– 2012. Tillsammans med ett relativt starkt arbetsutbud innebär det att arbetslösheten bara väntas sjunka till 7 procent i slutet av2012.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning