Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2014

Rapport I LO-ekonomernas konjunkturprognos ligger arbetslösheten kvar på runt 8 procent under både 2014 och 2015. Den höga arbetslösheten kommer därför under flera år framöver vara huvudutmaningen för svensk ekonomisk politik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ekonomisk politik

Den höga arbetslösheten kommer under flera år framöver vara huvudutmaningen för svensk ekonomisk politik. Vår prognos är att arbetslösheten ligger kvar på runt 8 procent under både 2014 och 2015.

Nivån på arbetslösheten bestäms inte av faktorer som ligger utanför den ekonomiska politikens kontroll. Den går att påverka, om den politiska viljan finns. Under en lång rad år har dock toleransen för arbetslöshet ökat i Sverige. Det som för bara några år sedan beskrevs som "massarbetslöshet" tycks idag vara närmast oproblematiskt för det största regeringspartiet.

Arbetslösheten är både konjunkturell och strukturell och kommer därför behöva bekämpas med ett batteri av åtgärder. Vissa långsiktiga utvecklingstendenser, särskilt i den grundläggande utbildningen, är särskilt oroande, och skulle, om vi inte lyckas vända dem, tvinga fram en ny svensk arbetsmarknadsmodell, med stora välfärdsförluster som följd.

Det finns ingen enskild åtgärd som gör att vi kan komma till rätta med arbetslösheten, utan det är misslyckanden på flera områden som samverkar. Vi kommer i detta kapital att skissera en politik som har förutsättningar att bekämpa arbetslösheten med kraft. Den regering som tillträder efter riksdagsvalet i september kommer att behöva både fokusera politiken och höja ambitionsnivån rejält.

Här väntar dock en historisk möjlighet att komma till rätta med den höga arbetslöshet som har varit kännetecknande för svensk arbetsmarknad ända sedan början på 1990-talet, bland annat genom åtgärder på följande områden:

  • Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som hänger ihop och stöttar varandra.
  • En finanspolitik som bidrar till att snabbt pressa ner arbetslösheten till mer rimliga nivåer.
  • En penningpolitik som fokuserar på inflation och resursutnyttjande och utmanar arbetslösheten.
  • Satsningar på bostäder och infrastrukturer som gör att arbetsmarknaden fungerar bättre och stödjer efterfrågan.
  • Ett tryggare banksystem.