Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2015

Rapport Europa visar tecken på en ekonomisk återhämtning. Den något starkare utvecklingen i Europa bidrar till att svensk BNP ökar med 3 procent i år och med 3, 5 procent 2016. Samtidigt sjunker inte arbetslösheten nämnvärt utan bedöms bli 7,6 procent 2016. För att nå en lägre arbetslöshet krävs en mer expansiv finanspolitik. Detta visar LOs rapport Ekonomiska utsikter våren 2015.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ökad tillväxt men fortsatt hög arbetslöshet

För första gången sedan finanskrisen finns det en möjlighet att tillväxten ökar i alla EU-länder. Det är bra för Sverige. Tillsammans med en försvagad krona och det mycket låga ränteläget skapar detta goda möjligheter för ett uppsving i svensk export och industriproduktion. Tyvärr innebär den ökade tillväxten inte automatiskt att arbetslösheten minskar snabbt. Sysselsättningen fortsätter i och för sig att öka stabilt men inte mycket snabbare än arbetskraften.

Öka investeringarna

Regeringens vårbudgetproposition rymmer viktiga förslag inom jobbpolitiken men det behövs en mycket mer expansiv finanspolitik i närtid. I höstbudgeten vill LO-ekonomerna därför se betydande satsningar på bland annat offentliga investeringar. Detta för att bekämpa den höga arbetslösheten och nå regeringens egna mål om EUs lägsta arbetslöshet 2020.

Rapporten Ekonomiska utsikter våren 2015 (pdf)