Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2017

Rapport Hög BNP-tillväxt och kraftigt ökad sysselsättning. Så ser LO-ekonomernas prognos ut för svensk ekonomi våren 2017. LO-ekonomerna pekar i konjunkturprognosen på behovet av kraftigt ökade statsbidrag för att klara välfärden de närmsta åren.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stark sysselsättning men fortsatta matchningsproblem

BNP-tillväxten i Sverige väntas bli fortsatt hög i år och nästa år. Expansiv penningpolitik och svag krona är gynnsamma förutsättningar för inhemsk efterfrågan och export, enligt LO-ekonomerna. Sysselsättningen väntas också öka kraftigt, men det finns fortfarande många problem på arbetsmarknaden som behöver åtgärdas, enligt LOs chefsekonom Ola Pettersson.

- För att kunna matcha människor till rätt jobb behöver vi se till att de har rätt utbildning. Då är LOs förslag om Utbildningsjobb, där jobb och utbildning kombineras, ett utmärkt sätt att ge människor den kompetens de behöver för att ta sig in på arbetsmarknaden.

Kraftigt ökade inkomstskillnader

I rapporten pekar LO-ekonomerna på problemet med de kraftigt ökade inkomstskillnaderna i Sverige. Att bekämpa arbetslösheten är enligt LO-ekonomerna det förmodligen mest effektiva sättet att komma åt de ökade klyftorna. Höjda tak i a-kassan och sjukförsäkringen samt en skattereform med en bättre fördelningsprofil är andra åtgärder som LO-ekonomerna vill se för att minska klyftorna. Att införa ett jobbskatteavdrag för samtliga förvärvsinkomster, det vill säga även pensioner och försäkringsersättningar, skulle enligt LO-ekonomerna vara en effektiv metod för att minska inkomstojämlikheten. En skattesänkning för pensionärer, sjuka och arbetslösa skulle i så fall kunna finansieras genom ökade kapitalskatter.

- Det finns fortfarande mycket att göra åt den skeva fördelningspolitik som den borgerliga regeringen skapade. Att höja taket i a-kassan och sjukförsäkringen samt att ge samma skattesänkningar för alla samtidigt som kapitalskatterna höjs skulle vara ett viktigt steg mot en bättre fördelningspolitik, säger Ola Pettersson.

Höjda statsbidrag till kommunerna

I rapporten konstateras också att det finns ett stort behov av att öka stadsbidragen till kommunerna för att de ska klara av behoven i välfärden utan att behöva genomföra stora skattehöjningar.

- Om kommuner och landsting inte ska behöva höja skatterna måste statsbidragen öka med åtminstone 20 miljarder per år under perioden 2019–2021. Det bör vara den viktigaste prioriteringen för den ekonomiska politiken under överskådlig tid, säger Ola Pettersson.

Rapporten Ekonomiska utsikter våren 2017 (pdf)

Se pressträffen i LO Play