Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2018

Rapport Att ta itu med välfärdsunderskottet är avgörande för att bekämpa de växande ekonomiska klyftorna i Sverige. Det visar LO-ekonomernas senaste konjunkturprognos.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

God tillväxt – men betydande utmaningar

God tillväxt i omvärlden i kombination med en expansiv finans- och penningpolitik ger Sverige närmare tre procents tillväxt under år 2018. Arbetslösheten fortsätter att sjunka och väntas nästa år uppgå till 5,7 procent.

Men svensk ekonomi står inför betydande långsiktiga utmaningar. Sysselsättningsgraden skiljer sig kraftigt åt mellan inrikes och utrikes födda, inkomstskillnaderna har vuxit mest i OECD samtidigt som ett omfattande välfärdsunderskott har uppstått.

Välfärdsunderskottet är en konsekvens av många år med statsbudgetar där skattesänkningar prioriterats framför välfärdsreformer. Välfärdsunderskottet är därmed intimt förknippat med den politik som har gjort att Sverige är det land där klyftorna har ökat mest i OECD.

Långsiktiga satsningar mot välfärdsunderskottet

LO-ekonomerna menar att det nu råder goda ekonomiska förutsättningar att rikta in politiken på långsiktiga mål. För att ta itu med välfärdsunderskottet menar LO-ekonomerna att det behövs kraftfulla satsningar på välfärden under nästa mandatperiod. Fem reformområden pekas särskilt ut:

  • 25 miljarder kronor för bättre villkor för de anställda i välfärden 
  • Ett bättre och mer jämlikt utbildningssystem
  • Högre pension för dem som har arbetat ett helt yrkesliv
  • Stärkt arbetslöshetsförsäkring
  • Ökade investeringar och underhåll av infrastruktur

Ladda ner Ekonomiska utsikter våren 2018 (pdf)

LO-ekonomerna på DN Debatt 22 maj: "Trots stärkt svensk ekonomi ökar välfärdsunderskottet"

Se presentationen av Ekonomiska utsikter i LO Play